Inleiding

Matrixian Group B.V. is eigenaar van de nieuws- en informatiewebsite Drimble.nl (hierna “Drimble”). Van Matrixian Group B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Deze gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Lees op deze pagina hoe wij omgaan met deze informatie, hoe en welke informatie wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze informatie gebruiken. Daarnaast staat hier informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, ze kunt laten wijzigen of verwijderen en wie de mogelijke ontvangers zijn.

Verwerking gegevens op Drimble Business

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Drimble Business. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Matrixian Group B.V..

Gegevens: Matrixian Group B.V., Transformatorweg 104, 1014 AK Amsterdam, [email protected], KvK 59080701

Heeft u vragen over dit document of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijziging of verwijdering), dan kunt u deze stellen per e-mail ([email protected]) of per post.

Soorten gegevens

Bij het aanbieden van onze producten en diensten maken wij gebruik van verschillende soorten (persoons)gegevens. Het verschilt per product en/of dienst welke gegevens wij daarbij verwerken.

Er zijn drie soorten gegevens die wij verzamelen te onderscheiden:

  1. Gebruik Website
    Bij het gebruik van de website verwerken wij informatie die u achterlaat door onze website te bezoeken door middel van Google Analytics.

Doeleinden gegevensverwerking

Wij verwerken en verzamelen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om bepaalde diensten of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen.
  • Om onze websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen.
  • Om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie.

Voor bovenstaande doeleinden geldt dat niet alle gegevens voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden alleen bewaard ten behove van de werking van de website, terwijl andere gegevens voor een analyse of optimalisatie worden gebruikt.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Cookies

Drimble maakt gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestand met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies:

  • Voor analytische doeleinden. Bijvoorbeeld om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website(s) terecht zijn gekomen en welke pagina’s op een website worden bezocht.

Beveiliging

Ten allen tijde handhaven wij een beveiligingsniveau bij de verwerking van de persoonsgegevens. We zorgen ervoor dat we ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens voorkomen. Denk aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden.

Heeft u vragen over dit document of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijziging of verwijdering), dan kunt u deze stellen per e-mail ([email protected]) of per post naar Matrixian Group B.V., Transformatorweg 104, 1014 AK Amsterdam. Denk er aan om bij een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens duidelijk uw (volledige) naam, adres en woonplaats te vermelden. Als wij niet kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kunnen we u vragen om uw verzoek te specificeren. We stellen de uitvoering van uw verzoek uit totdat u ons de specificatie hebt verstrekt. Na uitvoering van uw verzoek sturen we u altijd een bevestigingsbericht. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij u berichten of en hoe, en zo niet waarom niet, wij uw verzoek inwilligen. Niet elk verzoek tot wijziging of verwijdering zal worden ingewilligd. Een verzoek dat ziet op persoonsgegevens die geen betrekking hebben op u zal worden geweigerd.

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Dit document is voor het laatst gewijzigd op 25 januari 2021.